twitter facebook linkedin blogger

Mindfulness

based cognitive therapy

Today I will live in the moment

Mindfulness based cognitive therapy (MBCT) is een baanbrekende therapie die gebaseerd is op het aanleren van Mindfulness als vaardigheid. Mindfulness is een levensstijl waarbij gestreefd wordt om volledig in het hier en nu te leven en oordelen en reacties uit te stellen. Het aanvaarden van levenservaringen en aandacht te geven aan wat je doet in het moment zijn tevens fundamenten van de Mindfulness training.

Dr. Jon Kabat Zinn, Hoogleraar aan de University of Massachusetts Medical School heeft als eerste het begrip Mindfulness verwerkt in de moderne westerse psychologie. Mindfulness training heeft als doel mentaal, fysiek en emotioneel een bewustwordingsproces op gang te brengen welke voortvloeit uit psychologische processen van uit het eigen bewustzijn. Mindfulness is een levenswijze waar mediteren deel van uitmaakt. Dr. Jon Kabat Zinn ontwikkelde een acht weken durende aandachtstraining (Mindfulness), een techniek om mensen te leren omgaan met stress, depressie, burn-out en vermoeidheid. Tegenwoordig wordt Mindfulness op diverse manieren ingezet om bewustzijn te creëren op oude ingeslepen patronen en gewoonten. Mindfulness geeft je handvatten en inzicht om met stressvolle situaties om te gaan. Hierdoor krijg je meer controle over je leven en zul je meer vertrouwen op de dingen die er zijn of komen.   

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Mindfulness zeer werkzaam is en 50% minder terugval na depressie oplevert dan de gebruikelijke behandelwijzen en dat mensen effectiever leren omgaan met stresssituaties, zich beter kunnen ontspannen en een hogere kwaliteit van leven ervaren.  Diverse ziekenhuizen in Nederland, België en Duitsland gebruiken de Mindfulness als therapie.

Mindfulness kan zowel op het werk als privé worden gebruikt en is op ieder terrein toepasbaar. Ook binnen bedrijven wordt tegenwoordig steeds meer aan Mindfulness werken gedaan om stress te reduceren. De productie en werkvreugde wordt hierdoor verhoogd.

Wat is Mindfulness niet:

-geen mysterieuze bewustzijns toestand

-urenlang zitten en je concentreren

-een manier van je geest leeg maken of ontspanning

Wat is Mindfulness wel:

-loslaten, vertrouwen en aanvaarden van situaties

-bevinden in het hier en nu, geduld hebben en niet oordelen

-vrijer leven met minder stress en gelukkiger leven

Binnen Natuurlijk Gezond wordt in samenwerking met Levitaal  trainingen en workshop gegeven aan

  • Bedrijven op locatie (stress reductie, balans werk en prive, werkdruk)
  • Scholen 
  • Groepen
  • Volwassen en kinderen 
  • Vrouwen en moeders (zwangerschap)
  • Mensen die kennis willen maken met Mindfulness  

Meer weten of interesse?

Neem dan contact op met Natuurlijk Gezond of  kijk bij de workshops en trainingen.

Bent u een bedrijf? Natuurlijk Gezond kan uw bedrijf natuurlijk en gezond houden door uw werknemers gefocused en gemotiveerd te houden.

Kijk hier voor referenties    of lees het Mindfulness Onderzoek in Nederland van de Universiteit van Tilburg